INTERNATIONELL LÄGERSKOLA I ITALIEN 

Välkommen med och tillbringa en oförglömlig lägerskola i Italiens sol. Vi tar hand om researrangemangen från början till slut inkluderat även övervakningen av kvällar och nätter. Vi arrangerar en shopping-resa till San Marino om ni så önskar, en dag i Venedig, ett besök i nöjesparken eller en visit i en italiensk skola. Finländska yrkeskunniga på idrotts- och ungdomsverksamhetsområden sköter om ungdomens program och övervakningen av dem. På detta sätt återstår tid för lärarna och ungdomarna att ägna sig åt väsentliga, nämligen att bekanta sig med Italien och följaktligen njuta av resan.

Vår lägerskola ser ut på följande sätt;

”Det var fint att man inte behövde organisera allt själv. Programmet och utflykterna var utmärkt planerade och ledda.”

- Jouko Säätelä, lärare på högstadiet i Loimaa

”Vår klass fick verkligt fina upplevelser och erfarenheter på lägerskolan. Veckan höjde ungdomarnas självförtroende och gav dem färdigheter för internationellt samarbete i framtiden.”

- Risto Karjalainen, idrottslärare på högstadiet i Liperi 

 

 
 
 

Yhteistyössä