Yleistä

Jouni Parkkali Oy 1054972-6 jäljempänä Liikuntamatkat Finland (aputoiminimi). Liikuntamatkat Finland markkinoi vaellusmatkoja, jotka järjestetään yhdessä Matkatoimisto Matkapojat Oy:n kanssa. Näissä matkoissa Matkapojat Oy toimii matkanjärjestäjänä ja Liikuntamatkat Finland matkanjohtajana sekä kohdeoppaana.

Lisäksi Liikuntamatkat Finland järjestää omia harjoitus- ja vaellusmatkoja sekä leirikouluja. Näissä matkoissa ei ole mukana lentoja vaan ryhmä vastaa aina itse omista lennoistaan. Tällöin lentoihin liittyvät matkaehdot ovat asiakkaan ja lentoyhtiön/matkatoimiston välinen asia. Liikuntamatkat Finland hoitaa matkan muut järjestelyt kohdemaassa (lentokenttäkuljetukset, majoituksen, ohjauspalvelut, oheismatkat). 

Alempana kuvataan matkaehdot koskien Liikuntamatkat Finlandin omia matkoja.

Näitä erityisehtoja sovelletaan, kun matkanjärjestäjä on Liikuntamatkat Finland ja kysymyksessä on ryhmälle sen erillisestä pyynnöstä tilaustyönä rakennettu ryhmämatka. Matkanjärjestäjällä on oikeus käyttää yleisiä matkaehdoista poikkeavia erityisehtoja, jos erityisehtojen käyttö on perusteltavissa matkan erityisluonteen, matkan erityisluonteesta johtuvien poikkeuksellisten majoitusehtojen tai matkakohteen erityisolojen vuoksi. 

Liikuntamatkat Finlandin ryhmämatkaehdot

1. Ryhmä

Ryhmäksi katsotaan seurue, joka käsittää vähintään 10 matkustajaa tai tarjouksessa erikseen mainitun henkilömäärän ja heillä on yhteiset matkanjärjestelyt samalle matkalle.

2. Matkan tarjous ja vahvistus

Ryhmän hyväksymästä tarjouksesta ilmenee matkan hinta ja palvelut. Pyydettäessä toimitamme matkan tilaajalle/matkanjohtajalle myös erillisen matkavahvistuksen. Ryhmän yhteyshenkilö on velvollinen tiedottamaan ryhmän jäsenille matkaohjelman, matkan hintaan sisältyvät palvelut, matka­ehdot ja mahdolliset matkaohjelman muutokset. Lisäksi yhteyshenkilö on velvollinen tiedottamaan ryhmälle mahdolliset hinnan muutokset mikäli ryhmän lopullinen koko muuttuu tarjouksessa olleesta henkilömäärästä. Sopimus matkan järjestämisestä syntyy, kun asiakas on maksanut 30% ennakkomaksun.

3. Laskutus

Ennakkomaksu maksetaan koko ryhmän osalta 2-4kk ennen matkan alkua ja sen suuruus on 30% matkan hinnasta (maapalvelut). Loppuosa matkasta on oltava maksettuna matkan päätyttyä. 

4. Matkapaketin hinta

Hintaan sisältyvät vain ne palvelut, jotka mainitaan matkatarjouksessa tai vahvistuksessa (maapalvelut, ei lentoja). Osa oheispalveluista maksetaan vasta kohteessa, koska niiden toteutumiseen vaikuttaa mm. sääolosuhteet ja paikallisten palveluntuottajien hinnoittelu (esim. paikallisbussit, hissiliput jne).

5. Arvonlisävero

Mikäli matka sisältää arvonlisäveroa, se sisältyy matkan hintaan ja peritään verohallituksen ohjeiden mukaan. 

6. Osallistujalista

Ryhmän lopullinen osallistujalista lentoaikatauluineen, huonejakoineen sekä erityistoivomuksineen tulee toimittaa Liikuntamatkat Finlandille viimeistään 8 viikkoa ennen matkan alkua. 

7. Toimistokulut

Emme peri toimistokuluja maapalveluiden osalta. Emme välitä lentoja, joten lentojen muutokset ovat asiakkaan ja lentoyhtiön/matkatoimiston välinen asia.

8. Peruutusehdot

Nimenmuutokset ja peruutukset yli 45 vrk:ta ennen matkaa: Ryhmän voi peruuttaa kokonaisuudessaan ilman lisäkuluja viimeistään 45 vuorokautta ennen matkan alkua. Asiakas saa täyden palautuksen ennakkomaksun 30% osalta.

Nimenmuutokset ja peruutukset alle 45 vrk:ta ennen matkaa: Asiakkaan 30% ennakkomaksu jää Liikuntamatkat Finlandille. 

Mikäli asiakkaan itse varaamiin lentoihin tulee muutoksia ja jos se aiheuttaa lisäkuluja majoituksiin tai kuljetuksiin, lisäkuluista vastaa asiakas. Lisäkulut neuvotellaan aina palveluntuottajien kanssa.

9. Lisäpalvelut ja takaisinmaksut

Matkustajan tulee suorittaa maksu mahdollisesti käyttämistään lisäpalveluista, jotka eivät sisälly matkan hintaan. Matkustajalla ei ole oikeutta takaisinmaksuun käyttämättä jättämistään palveluista. Matkustajalla ei ole myöskään oikeutta takaisinmaksuun, mikäli hän ei saavu lähtöpaikalle matkaohjelmassa ilmoitettuna aikana eikä ole peruuttanut matkaansa ennen lähtöä.

10. Hotellimajoitus

Hotelliin kirjautuminen ja huoneen luovutus tapahtuu kansainvälisten määräysten mukaisesti. Tarkemmat ohjeet ilmoitetaan matkaohjelmassa. 

11. Matkan toteutuminen ja ryhmän koon vaikutus hintaan

Ryhmämatkojen toteutumiseen vaaditaan aina vähimmäismäärä matkustajia. Asiakasmäärä ilmoitetaan tuotteen internetsivuilla.

Matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa matka, mikäli matkalle ei ole ilmoittautunut sen toteuttamisen edellyttämää määrää matkustajia. Mikäli matkatarjous on laskettu tietyllä osallistujamäärällä ja matkan lopullinen osallistujamäärä on tarjouksessa ilmoitettua pienempi, on matkanjärjestäjällä oikeus hinnan korotukseen.

12. Muutokset 

Liikuntamatkat Finland ei vastaa matkanjärjestäjästä riippumattomista muutoksista. Matkanjärjestäjä varaa oikeuden muuttaa matkaohjelmaa ja siksi kaikki aikataulut, hinnat, lähtöpäivät jne. ovat sitoumuksetta. Tällaisia muutoksia voi olla esim. sääolosuhteet, joka voi muuttaa vaellusreittejä vaaralliseksi tai sade, joka muuttaa veden virtausta liian voimakkaaksi raftingmelonnassa. Oikeus muutoksiin pidätetään.

13. Matkavakuutus

Suosittelemme matkavakuutuksen ottamista jo matkavarauksen yhteydessä. Mikäli kohdemaahan matkustaminen edellyttää matkustajavakuutusta, on matkustajan huolehdittava itse vakuutuksestaan. Suosittelemme myös Eurooppalaisen sairaanhoitokortin (EHIC) ottamista mukaan matkalle.

14. Passi, viisumi ja rokotukset

Matkustajat ovat itse vastuussa passin ja rokotusten hankkimisesta. Emme tee matkoja maihin, joihin tarvitaan viisumi.

15. Valitukset

Mahdolliset matkaa koskevat valitukset ja huomautukset tulee tehdä välittömästi aiheen ilmaannuttua kohteessa matkanjärjestäjän edustajalle. Vahingonkorvausvaatimukset on aina tehtävä kirjallisesti matkanjärjestäjälle viimeistään 2 viikkoa matkan päättymisen jälkeen ja matkanjärjestäjällä on aikaa 2 kk käsitellä valitus.

16. Vahingonkorvausvastuun rajoittaminen

Emme järjestä lentoja, joten niihin liittyvä korvauskäytäntö menee asiakkaan ja lentoyhtiön välisen sopimuksen mukaan.

17. Tuotekohtaiset erityisehdot

Liikuntamatkat Finlandilla on oikeus tuotekohtaisiin erityisehtoihin. Mikäli ne poikkeavat yllä olevista ehdoista, mainitaan poikkeamat tarjouksessa.

Muilta osin noudatetaan Yleisiä valmismatkaehtoja. Vastuullinen matkanjärjestäjä on Liikuntamatkat Finland ellei toisin ilmoiteta.

 

Yhteistyössä