1. Rekisterinpitäjä                           

Jouni Parkkali Oy

Kaarikuja 7    

71750 Maaninka

0400-409837

info@liikuntamatkat.fi

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jouni Parkkali

Kaarikuja 7    

71750 Maaninka

0400-409837

info@liikuntamatkat.fi

 

3. Rekisterin nimi 

Jouni Parkkali Oy:n asiakkaiden ja sidosryhmien asiakasrekisteri.

 

4. Henkilötietojenkäsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteeseen liittyvien varausten hoitaminen, vahvistaminen ja laskuttaminen, asiakasyhteydenpito sekä markkinointi ja mainonta. Tietojen käsittelyssä huolehditaan asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteutumisesta henkilötietojen käsittelystä säädetyn lainsäädännön mukaan. Tietoja ei luovuteta ulkopuoliselle taholle, pl. edellä mainittujen tehtävien edellyttämät yhteistyökumppanit. Yhteistyökumppanit sitoutuvat erillisillä sopimuksilla huolehtimaan henkilötietojen käsittelystä annetun lainsäädännön toteutumisesta. Rekisterinpitäjän henkilöstön kanssa on solmittu vastaavat sopimukset.

 

5. Rekisterin tietosisältö

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Asiakkaan luovuttamat tiedot, ostetut tai yhteistyökumppanien kautta hankitut rekisterit

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakkaan henkilötietoja ei luovuteta Jouni Parkkali Oy:n ulkopuolisille kolmansille osapuolille ilman asiakkaan suostumusta ellei kyseessä ole viranomaisen määräys, rikostutkinta tai muu lainsäädännöllinen syy.

 

8. Tietojensiirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietoja ei luovuteta ulkopuoliselle taholle, pl. edellä mainittujen tehtävien edellyttämät yhteistyökumppanit. Yhteistyökumppanit sitoutuvat erillisillä sopimuksilla huolehtimaan henkilötietojen käsittelystä annetun lainsäädännön toteutumisesta.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastietoja ei pääsääntöisesti säilytetä paperitulosteina, lukuun ottamatta leireillä käytettyjä leirin hallinnoinnin avuksi tehtyjä nimilistoja. Asiakastiedot talletetaan salasanoin ja palomuurilla suojattuun atk-järjestelmään. Saadut tiedot poistetaan järjestelmästä kirjanpitosäädösten edellyttämän säilytysajan jälkeen. Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Asiakkaalla on oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot ottamalla henkilökohtaisesti yhteyttä tässä selosteessa ilmoitettuun osoitteeseen. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.

 

 

Yhteistyössä